Inloggad som: ()

Meddelande 

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Nya Dataskyddsförordningen

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i Sverige och hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Genom dataskyddsförordningen stärks rättigheterna för den enskilde och kraven hur företag hanterar personuppgifter skärps.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi välkomnar därför den nya förordningen och är öppna med hur vi samlar i, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.
Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur Haninge Bostäder hanterar dina personuppgifter? Läs mer på www.haningebostader.se/foeretagsfakta/gdpr/ eller kontakta oss på info@haningebostader.se.